પોરબંદરના ગ્રામ્યપંથકમાં પણ પાનના ધંધાર્થીઓને ત્યાં કડક કાર્યવાહીની ચેતવણી

  • March 25, 2020 04:09 PM 224 views

પોરબંદર શહેરમાં પાનના ધંધાર્થીઓની દુકાનો બધં કરાવાઇ છે ત્યારે ગામડાઓમાં પણ અનેક જગ્યાએ પાનની દુકાનો ખુલી રહેતી હોવાની ફરિયાદ મળતા કલેકટરને કડક કાર્યવાહી માટે છુટો દોર આપ્યો છે.


કોરોના વાયરસને આગળ વધતો અટકાવવા રાજય સરકારે કલમ ૧૪૪ હેઠળ જાહેરનામુ અમલી બનાવી માત્ર આવશ્યક સેવા અને મેડીકલ સેવા સિવાઇની તમામ સેવાઓ, દુકાનો બધં રાખવા આદેશો જાહેર કર્યા છે ત્યારે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં પણ તેની અહલવારી કરવાની રહે છે. પોરબંદર જીલ્લાના ગામડાઓમાં પણ દુધ, શાકભાજી, અતિ આવશ્યક વસ્તુ સિવાયની તમામ દુકાનો ખાસ કરીને પાનના ગલ્લા બધં રાખવાના રહેશે અને અહીં પાંચથી વધુ લોકો એકઠા થયેલા હશે તો પોલીસ કડક કાર્યવાહી કરશે. પોરબંદર જીલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં લોકોને સરકારના આદેશનું પાલન કરવા અને આ મહામારી સામે સામુહીક લડાઇમાં સહભાગી બનવા અપીલ કરતા જીલ્લા કલેકટર ડી.એન. મોદીએ કાયદાનો ભગં કરતા લોકોને ચેતવણી આપતા જણાવ્ું હતું કે, હવે ડિસિપ્લિન નહીં જાળવવામાં આવે તો પોલીસને કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવાની ફરજ પડશે. પોરબંદર જીલ્લા તંત્રના સરકારના આદેશો અને નિયમો જાહેર હિતમાં સૌના સારા માટે છે, કોરોના વાયરસને આગળ વધતો અટકાવવા માટે છે, માત્ર થોડા દિવસ આપણે સૌ નિયમોનું પાલન કરીશું તો ચોકકસ સારા પરિણામ મળશે તેવી આશા વ્યકત કરતા કલેકટરએ વધુમાં જણાવ્ું હતું કે, થોડા દિવસ આપણે દુકાનો બધં રાખીશું અને ઘર બહાર ન નીકળીએ તો એટલું નુકશાન નહીં થાય જેટલું વાયરસ પ્રસરી જવાથી થશે. આ ધ્યાન રાખવું તે સૌની સામાજિક જવાબદારી પણ છે. કલેકટરએ પ્રાંત અધિકારી, મામલતદાર તેમજ તાલુકા વિકાસ અધિકારીને જે તે વિસ્તારોમાં ગ્રામ્ય વિસ્તારના ફરજ પરના કર્મચારીઓ મારફત ગ્રામ્ય જનતાને પણ આદેશોનું પાલન કરવા જરૂરી જાગૃતિ લાવવા તેમજ પોલીસ વિભાગને આ અંગે પેટ્રોલીંગ કરવા અને જરૂર જણાય ત્યાં કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવા સુચના આપી છે