માધાપર ચોકડી સૂમસામ

  • March 23, 2020 02:29 PM 319 views

જનતા કર્ફયુ દરમિયાન રાજકોટની માધાપર ચોકડી સુમસામ હતી.